RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO):

1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest kazauto.pl sp.o.o. , NIP: 9552342499, ul. Gdańska 16b, 70-661 Szczecin;

 • 2. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu:
 • 2.1 zawarcia i realizacji umowy, tj. świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • 2.2 wypełnienia prawnie ciążących na administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • 2.3 dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • 2.4 archiwizacji , prowadzenia statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Zleceniodawcy będzie:

 • 3.1 udzielona zgoda – przy czym podpis na pierwszej stronie niniejszej umowy oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie danych
 • 3.2 konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • 3.3 konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
 • 3.4 konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4. Odbiorcą danych mogą być następujące podmioty:

 • 4.1 podmiotom współpracującym z administratorem i jego kontrahentom;
 • 4.2 ubezpieczycielom w zakresie roszczeń odszkodowawczych przysługujących administratorowi, Zleceniodawcy;
 • 4.3 podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
 • 4.4 kancelariom prawnym, którym administrator zlecił prowadzenie postępowania w sprawie
 • 4.5 innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przechowywane i jest uzależniony m. in. od:

 • 5.1 przepisów prawa, obligujących administratora do przetwarzania danych (np. przepisy ustawy o rachunkowości)
 • 5.2 okresu przez jaki są świadczone usługi na rzecz Zleceniodawcy;
 • 5.3 okresu niezbędnego do obrony interesów administratora;

6. Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych w celu ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości jej zawarcia.

Call Now ButtonZADZWOŃ

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close